Pracujemy: pon.-pt. w godzinach 8.00 - 16.00

UBEZPIECZENIA * KREDYTY

Dariusz Ruciński

Rok założenia - 1999

Znajdź ubezpieczenie dla siebie

Samochod

Ubezpieczenie samochodu
już od 349 zł

Podstawowe ubezpieczania komunikacyjne i Autocasco

 • Auto Assistance - Pomoc w sytuacji awarii, wypadku czy kradzieży.
 • Samochód zastępczy nawet na 10 dni. Pomoc drogowa średnio w 30 minut.
 • Pakiet OC z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony i Assistance Opony. Zyskaj dodatkową ochronę w cenie podstawowego ubezpieczenia.
 • Pakiet OC i AC Mocne OC i elastyczne AC taniej w pakiecie. Żadna inna opcja nie zapewni Ci takiego komfortu i bezpieczeństwa.
 • Smart Casco Nie potrzebujesz pełnego AC? Możesz skorzystać z tańszej opcji ubezpieczenia.
 • Szyby 24 Wybita szyba potrafi sprawić problem – chyba że masz ubezpieczenie Szyby 24. Kup je wraz z OC.
 • Ubezpieczenie motocykla Honorujemy zniżki - ubezpiecz swój motocykl za niewielkie pieniądze.
 • Samochód zabytkowy historyczny lub starszy niż 40 lat ubezpieczysz w pakiecie OC z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. Wyjątkowa polisa dla wyjątkowych aut.

Ubezpieczenia Osobowe

Na życie

Ubezpieczenie na życie chroni nie tylko osobę ubezpieczoną, która płaci składki. Polisy na życie mają też za zadanie zapewnić bezpieczeństwo naszej rodzinie. Decydując się na polisę życiową mamy pewność, że w razie nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania, utraty zdolności do pracy czy wreszcie śmierci - nasza rodzina nie pozostanie bez środków do życia. Wybierając konkretna polisę, powinniśmy dokładnie prześledzić ofertę zakładów ubezpieczeń. Znajdziemy na rynku m.in. klasyczne polisy ochronne, zapewniające odszkodowanie naszej rodzinie (w wypadku śmierci ubezpieczonego) lub świadczenie nam samym (w momencie przekroczenia np. 60. roku życia). W ofercie są także ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym, w których większy nacisk kładzie się na oszczędnościową rolę umowy. To jaki produkt ubezpieczeniowy wybierzemy, zależy przede wszystkim od tego, na jakim etapie życia jesteśmy - czy założyliśmy już rodzinę, czy mamy dzieci, czy mamy kredyt hipoteczny itp.

Zdrowotne

Ubezpieczenie na życie chroni nie tylko osobę ubezpieczoną, która płaci składki. Polisy na życie mają też za zadanie zapewnić bezpieczeństwo naszej rodzinie. Decydując się na polisę życiową mamy pewność, że w razie nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania, utraty zdolności do pracy czy wreszcie śmierci - nasza rodzina nie pozostanie bez środków do życia. Wybierając konkretna polisę, powinniśmy dokładnie prześledzić ofertę zakładów ubezpieczeń. Znajdziemy na rynku m.in. klasyczne polisy ochronne, zapewniające odszkodowanie naszej rodzinie (w wypadku śmierci ubezpieczonego) lub świadczenie nam samym (w momencie przekroczenia np. 60. roku życia). W ofercie są także ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym, w których większy nacisk kładzie się na oszczędnościową rolę umowy. To jaki produkt ubezpieczeniowy wybierzemy, zależy przede wszystkim od tego, na jakim etapie życia jesteśmy - czy założyliśmy już rodzinę, czy mamy dzieci, czy mamy kredyt hipoteczny itp.

Turystyczne

Ubezpieczenie na życie chroni nie tylko osobę ubezpieczoną, która płaci składki. Polisy na życie mają też za zadanie zapewnić bezpieczeństwo naszej rodzinie. Decydując się na polisę życiową mamy pewność, że w razie nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania, utraty zdolności do pracy czy wreszcie śmierci - nasza rodzina nie pozostanie bez środków do życia. Wybierając konkretna polisę, powinniśmy dokładnie prześledzić ofertę zakładów ubezpieczeń. Znajdziemy na rynku m.in. klasyczne polisy ochronne, zapewniające odszkodowanie naszej rodzinie (w wypadku śmierci ubezpieczonego) lub świadczenie nam samym (w momencie przekroczenia np. 60. roku życia). W ofercie są także ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym, w których większy nacisk kładzie się na oszczędnościową rolę umowy. To jaki produkt ubezpieczeniowy wybierzemy, zależy przede wszystkim od tego, na jakim etapie życia jesteśmy - czy założyliśmy już rodzinę, czy mamy dzieci, czy mamy kredyt hipoteczny itp.

Ubezpieczenia Majątkowe

Domy, mieszkania

Większość z osób ubezpieczających dom lub mieszkanie nie zdaje sobie sprawy z wyłączeń wynikających z Ogólnych Warunków Umowy [OWU]. Rozwiązaniem tego problemu jest formuła ubezpieczenia All risks. Dlaczego warto wybierać polisy z formułą all risks? All risks, czyli ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, to najwygodniejsza dla klienta formuła ubezpieczenia. Zakłada, że ochrona obejmuje wszystkie przypadki, które nie zostały wyraźnie wyłączone w warunkach umowy. W praktyce formuła all risks jest stosowana w ubezpieczeniach dla klientów wymagających najszerszego zakresu ubezpieczenia. Zwykle ubezpieczenie obejmuje wszystkie typowe zdarzenia, np. działanie żywiołów typu ogień, powódź, huragan, kradzież, włamanie, dewastacja itp. Dodatkowo, wszystkie inne, które były trudne do przewidzenia lub wynikają ze zbiegu zdarzeń, utrudniających jednoznaczne określenie źródła szkody.

Komunikacyjne

Ubezpieczenia samochodowe dzielimy na obowiązkowe i dobrowolne. Kierowcy zobligowani są do zakupu obowiązkowej polisy OC, pozostałe ubezpieczenia mogą wybierać wedle uznania. Polisy komunikacyjne zapewniają kompleksową ochronę pojazdu, jego właściciela oraz kierowcy i pasażerów. Pakiet polisowy może się składać z:
 • ubezpieczenia OC
 • ubezpieczenia AC
 • ubezpieczenia NNW
 • ubezpieczenia Szyb
 • ubezpieczenia Ochrony Zniżek
 • ubezpieczenia asistans

Majątku przedsiębiorstwa

Jest podstawowym ubezpieczeniem, jakie powinien posiadać każdy podmiot gospodarczy. Przedmiotem tego instrumentu jest interes ubezpieczeniowy związany z dobrami materialnymi oraz z prawami albo zobowiązaniami majątkowymi danego przedsiębiorstwa. Ochroną objęte mogą zostać takie składniki majątku jak:

 • budynki i budowle (w tym mury, stałe elementy, instalacje)
 • nakłady inwestycyjne
 • urządzenia i wyposażenie biurowe
 • sprzęt komputerowy i elektroniczny
 • maszyny, urządzenia (np. sprzęt budowlany)
 • środki obrotowe,wartości pieniężne (gotówka, czeki, weksle)
 • mienie pracownicze

Ubezpieczenia mienia przedsiębiorstwa odbywać się może w 2 zasadniczych wariantach:

 • ubezpieczenia od wszystkich ryzyk
  (all risks)
 • ubezpieczenia od ryzyk nazwanych.

Flota samochodowa

Ubezpieczenie pojazdów firmowych w zakresie OC jest obowiązkowe. Warto jednak wybrać ofertę, która minimalizuje koszty tego ubezpieczenia. Firmy, które posiadają wiele pojazdów nie muszą ubezpieczać ich osobno, mogą skorzystać z możliwości ubezpieczenia floty samochodowej. Ubezpieczenia te adresowane są do wszystkich firm, które mają wystarczająco dużo samochodów, by ubezpieczyć flotę. Szczególnie korzystne są dla firm transportowych, spedycyjnych oraz innych przedsiębiorstw, w których każdy dzień przestoju pojazdu oznacza straty finansowe. Dodatkowym plusem jest ten sam okres ubezpieczenia dla wszystkich samochodów w firmie, bez względu na to, kiedy zostały zakupione. Dzięki temu nie trzeba w ciągu roku zajmować się podpisywaniem i przedłużaniem kolejnych umów. Zdecydowanie ułatwia to administrowanie pojazdami. Zalety ubezpieczenia samochodów w formie floty:

 • rozłożenie ryzyka ubezpieczeniowego na kilka aut,
 • zaplanowane, niezmienne wydatki na ubezpieczenie,
 • minimum formalności przy ubezpieczaniu poszczególnych aut,
 • niższa stawka ubezpieczenia na każdy pojazd dzięki ich liczbie,
 • możliwość wynegocjowania szerszego zakresu ubezpieczenia.

Grupowe na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie ma na celu zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników, członków ich rodzin oraz możliwość gromadzenia środków na przyszłość. Kancelaria Finansowa Ciuba & Partnerzy dysponuje ofertami, które posiadają w swoim zakresie umowy dodatkowe zabezpieczające pracownika i jego rodzinę w bardzo szerokim zakresie, co w konsekwencji daje poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Wariant VIP - to oferta ubezpieczenia na życie skierowana do firm i osób zainteresowanych ubezpieczeniem na wysokie sumy. To doskonałe rozwiązanie dla właścicieli i wspólników firm oraz kluczowych, szczególnie wartościowych Pracowników przedsiębiorstwa.

Korzyści dla Pracodawcy:

 • składki opłacane na rzecz Pracowników mogą być wliczone w koszty uzyskania przychodu przedsiębiorcy.
 • zaoferowanie grupowego ubezpieczenia na życie, w przypadku finansowania składki przez Pracodawcę zwalnia go z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej zgodnie z kodeksem pracy.
 • stanowi element systemu motywacyjnego i lojalnościowego dla Pracowników.
 • wzmacnia wizerunek Pracodawcy na rynku pracy.

Korzyści dla Pracownika:

 • Ubezpieczenie zapewnia Pracownikom i ich rodzinom świadczenie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak: śmierć ubezpieczonego Pracownika, jego nagła choroba lub nieszczęśliwy wypadek, bądź strata członka najbliższej rodziny.
 • Ochrona ubezpieczeniowa zapewniona jest przez 24 godziny/dobę, w dowolnym miejscu na świecie.
 • Wysokie, dostępne sumy ubezpieczenia za relatywnie niski koszt składki ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia Zawodowe

OC zawodowe

Obowiązek posiadania OC za szkody powstałe w trakcie wykonywania działalności zawodowej wynika z ustaw dotyczących poszczególnych grup zawodowych. Zazwyczaj dotyczy to wolnych zawodów i takiej działalności, w której ponosi się odpowiedzialność osobistą. Zakres odpowiedzialności towarzystwa, a także wysokość sumy gwarancyjnej czy też sumy ubezpieczenia regulują przepisy prawa, odpowiednie dla danego zawodu. Przepisy zawsze wskazują, do jakiej kwoty ubezpieczyciel zobowiązany jest wziąć odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nas w związku z wykonywanym zawodem.

Lista zawodów objętych obowiązkowym OC obejmuje m.in.:

 • adwokatów
 • radców prawnych
 • notariuszy
 • lekarzy i lekarzy dentystów
 • prowadzącego biura rachunkowe
 • biegłych rewidentów
 • doradców podatkowych
 • zarządców nieruchomości
 • pośredników nieruchomości
 • rzeczoznawców majątkowych
 • organizatorów imprez masowych
 • komorników sądowych
 • agencji ochrony
 • organizatorów turystyki
 • podmiotów eksploatujących obiekty jądrowe za szkody jądrowe
 • architektów inżynierów budownictwa
 • rzecznika patentowego
 • detektywów
 • podmiotów ratownictwa medycznego
 • podmiotów certyfikujących podpis elektroniczny
 • agentów ubezpieczeniowych
 • brokerów ubezpieczeniowych

Utrata dochodu

Ubezpieczenie od utraty dochodu zapewnia zabezpieczenie finansowe w sytuacji czasowej lub trwałej niezdolności do wykonywania dotychczasowego zawodu, powstałej na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby. To wyjątkowe na polskim rynku ubezpieczenie przeznaczone jest dla Klientów, którym zależy na utrzymaniu stabilności i niezależności finansowej oraz na najwyższych standardach obsługi.

Ten produkt ubezpieczeniowy został stworzony z myślą o osobach, które:

 • prowadzą własną działalność
 • są zatrudnieni na kontrakcie
 • wykonują wolny zawód
 • są zatrudnieni na umowę o pracę

Praca w kraju i za granicą

Ubezpieczenie dla osób podejmujących pracę krótkoterminową (max.do roku) w kraju jaki za granicą. Zakres ubezpieczenia – od chorób oraz wypadków. Przeznaczone również dla osób nie podejmujących pracy.

Inwestycje i oszczędności

IKE i IKZE

Co to jest IKE? Pełna nazwa to Indywidualne Konto Emerytalne. Jest ono jednym z elementów III filaru systemu emerytalnego. Umożliwia podwyższenie przyszłej emerytury poprzez oszczędzanie i reinwestowanie środków gromadzonych na specjalnym koncie, które jest zwolnione z podatku od zysków kapitałowych (19%). Jaką ulgę podatkową można otrzymać z tytułu oszczędzania na IKE? Oszczędzając na IKE nie płacimy podatku od zysków kapitałowych, który wynosi 19%. Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku, środki zgromadzone w IKE można wypłacić dopiero po przejściu na emeryturę. W przypadku wcześniejszej wypłaty środków od osiągniętego zysku konieczne będzie opłacenie 19% podatku od zysków kapitałowych. Obok spełnienia warunku wieku, żeby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, oszczędzający powinni również:

 • dokonywać wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
 • dokonać wpłaty ponad połowy wartości wszystkich wpłat na IKE, nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.
Od stycznia 2012 roku mamy możliwość korzystania z nowego produktu emerytalno-oszczędnościowego - IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego). To unikalna koncepcja, pierwsze w Polsce rozwiązanie łączące ulgę podatkową polegającą na odliczeniu wpłat na rachunek od podstawy opodatkowania z długoterminowym oszczędzaniem mającym zapewnić dodatkowe świadczenia w chwili przejścia na emeryturę.

Plany inwestycyjne

Rynek oferuje kilka możliwości inwestycyjnych w zależności od celu inwestycji, horyzontu inwestycyjnego jak również poziomu akceptowanego ryzyka. Dla osób pragnących zabezpieczyć swoją finansową przyszłość nasza firma oferuje długoterminowe programy inwestycje o zróżnicowanej stopie ryzyka pozwalające na zgromadzenie odpowiedniego kapitału tak, aby w momencie przejścia na emeryturę zachować dotychczasowy standard życia. Celem inwestycyjnym wielu z nas jest zgromadzenie pieniędzy np. na studia naszych dzieci. Jesteśmy w posiadaniu oferty, która sprawi, że poczujecie się Państwo pewniejsi w stosunku do swoich przyszłych wydatków i z łatwością zgromadzicie pożądaną kwotę na przyszłą edukację.


Fundusze otwarte

Są zdecydowanie najbardziej popularnym typem funduszy inwestycyjnych w Polsce. Fundusze otwarte cechują się zmieniającą się liczbą uczestników i jednostek uczestnictwa. Mogą zbywać nieograniczoną liczbę jednostek uczestnictwa i są zobowiązane do ich odkupienia na każde żądanie uczestnika. Charakteryzują się również dostępnością dla potencjalnie nieograniczonej liczby inwestorów oraz dla wszelkiego rodzaju uczestników (osoby fizyczne, prawne i instytucje nie posiadające osobowości prawnej). Muszą zachowywać wysoką płynność zgromadzonych środków. Jednostki uczestnictwa funduszu są wyceniane codziennie (w dni robocze), ponieważ większość instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu jest wyceniana codziennie (np. akcje, obligacje). Europejskiej.

Fundusze zamknięte

Charakteryzują się ograniczonym dostępem inwestorów (możliwość przystąpienia istnieje wyłącznie w okresie subskrypcji tytułów uczestnictwa lub poprzez nabycie certyfikatów w obrocie na rynku wtórnym) oraz ograniczoną możliwością "wyjścia". FIZ emitują certyfikaty inwestycyjne - są to papiery wartościowe, których liczba - w odróżnieniu od liczby jednostek uczestnictwa funduszy otwartych - jest stała i może się zmieniać tylko w przypadku nowych emisji, bądź okresowego odkupu walorów od uczestników. Fundusze zamknięte mogą dokonywać lokat w mniej płynne aktywa i nie muszą utrzymywać płynnych rezerw, co podnosi potencjalną efektywność zarządzania portfelem. W porównaniu z funduszami otwartymi katalog lokat funduszu zamkniętego jest znacznie rozszerzony, gdyż oprócz papierów wartościowych obejmuje również udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, waluty i transakcje terminowe, które mogą być zawierane nawet w celach spekulacyjnych. Fundusz zamknięty może również w szerszym zakresie korzystać z kredytów i pożyczek bankowych. W przypadku funduszy zamkniętych wyceny certyfikatów inwestycyjnych dokonywane są rzadziej niż w przypadku funduszy otwartych - co tydzień, co miesiąc lub co kwartał, choć zdarzają się również fundusze wyceniane codziennie.

Współpracujemy z